Om deze site optimaal te kunnen gebruiken heeft u een moderne webbrowser nodig zoals Opera 9+, Firefox, of Internet Explorer 8+.
 Sorodha vzw

Compositiewedstrijd 2018

Compositiewedstrijd 2018: Piano

Sorodha kondigt met genoegen de zesde editie van haar jaarlijkse compositiewedstrijd aan.

Voor deze feestelijke lustrumeditie wordt een werk voor piano verwacht. Het winnende werk zal als opgelegd werk dienen tijdens de finale van de Internationale Pianowedstrijd "Emmanuel Durlet" dat in Antwerpen wordt gehouden van 12 tot 14 April 2019.

De uiterste datum om een partituur in te dienen is vrijdag 11 januari 2019 en de deelnameprijs bedraagt € 10,00.

De jury zal vijf werken selecteren die in een finaleconcert op zaterdag 23 februari 2019 in concert zullen worden uitgevoerd, waarna twee prijzen zullen worden toegekend (€ 1.000,00 en € 500,00).

Het volledige regelement van de wedstrijd vindt u hier.

Kijk voor dat u uw partituur verzendt alleszins het volgende na:

  • is uw werk geschreven voor piano (geen elektronische effecten)?
  • werd het oorspronkelijk voor piano geschreven?
  • is het geschikt om als opgelegd werk te dienen in een pianowedstrijd? (Kunnen de kandidaten het in een paar weken instuderen? Is het pianistiek en muzikaal interessant, buiten het louter compositorische?)
  • werd het nog niet eerder uitgevoerd of uitgezonden en is het nog niet in de prijzen gevallen op een andere wedstrijd?
  • is uw partituur anoniem?
  • kunnen we die van de andere uit elkaar halen op basis van de titel alleen? Geen probleem dan; anders voegt u een motto, code of ander onderscheidend teken bij.
  • staat ze in PDF-formaat en in A4-pagina's?
  • bevat uw tweede PDF-bestand alle nodige gegevens?
  • werd de overgemaakt via PayPal (er kan € 1 worden toegevoegd als 'verzendingskosten' om de transactiekosten te dekken; gelieve deze optie niet uit te schakelen)?
  • indien u op de laatst mogelijke dag indient van elders dan West-Europa, hebt u rekening gehouden met de tijdzone?

Denk eraan dat we spijtig genoeg geen inzendingen per gewone post kunnen ontvangen, slechts per email!